Niezwykła ikona w każdym polskim domu

„Ze wzgórz Częstochowy rozlega się dzwon, gdzie Polski Królowa łaskawy ma tron” – to pierwsza zwrotka niezwykłej pieśni religijnej śpiewanej na Jasnej Górze, gdzie znajduje się ikona Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzanej licznie przez pielgrzymów z całego świata.

Ikona Matki Bożej Częstochowskiej w polskim domu

Obraz ten jest najbardziej rozpowszechnioną ikoną w polskich domach. Czarna Madonna z Częstochowy znajduje się w prawie każdym domu. Ma tak długa historię i tradycję dla naszego kraju, że trudno zdecydować się na inny wizerunek Maryi. Jest to tzw. hodegetria, czyli ikona przedstawiająca Maryję z dzieciątkiem. Opiekują się nią paulini i znajduje się w Kaplicy Matki Bożej, gdzie codziennie można ją zobaczyć. Mimo że, wisi w prawie każdym domu, to wielu katolików i tak odwiedza ją corocznie na Jasnej Górze. Matka Boża ma 10 pięknych sukienek, które zmieniane są zależnie od okoliczności.

Krótka historia

Nie jest znany twórca tego obrazu, ale legendy mówią, że namalował go sam św. Łukasz Ewangelista na deskach ze stołu w domu Maryi w Jerozolimie. Obraz został przeniesiony przez cesarza Konstantyna Wielkiego do Konstantynopola i tam zasłynął szczególnymi łaskami. Do Polski trafił z Węgier sprowadzony przez księcia Władysława Opolczyka, który ofiarował go ojcom paulinom, a w konsekwencji powstał tam klasztor i to niezwykłe sanktuarium. Posiadanie w domu ikony Matki Bożej Częstochowskiej to akt prawdziwej wiary.